Autoopravárenský priemysel je jednou z najväčších a strategicky najdôležitejších oblastí skupiny Helios. Preto neustále investujeme do výskumu a vývoja, aby sme zaistili, že náš sortiment výrobkov je obohatený o nové produkty, ktoré úzko nasledujú priania a požiadavky našich zákazníkov. 

Rovnako dôležité, ako to že sme jedným z popredných hráčov v tomto odvetví je aj to, že každý rok rozvíjame konkrétne farebné zručnosti i s novými farebnými formuláciami a neustále zlepšujeme naše farebné nástroje a podporu. 

Helios Refinish zahŕňa mnoho známych značiek ako MOBIHEL a COLOMIX ako vedúce značky v opravárenskom sektore i GRAVIHEL ako malú remeselnú značku.

X