Zásady ochrany osobních údajů

Helios Group (dále jen provozovatel, kontakt: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovinská republika, e-mail: gdpr@helios-group.info respektuje soukromí svých uživatelů a zavazuje se chránit osobní údaje, které získala prostřednictvím on-line formulářů v souladu s příslušnými zákony.

 

Na některých místech našich webových stránek nám mohou uživatelé poskytnout jejich osobní údaje (jméno, adresa, e-mail, atd.). Ve skupině Helios Group budeme používat a uchovávat osobní údaje pouze k účelům, ke kterým jsme osobní údaje obdrželi, nebo dokud nebude odvolán souhlas s jejich používáním. Neoprávněnému přístupu k osobním údajům nebo jejich prozrazení zabráníme pomocí odpovídajících technických a organizačních postupů pro zabezpečování osobních údajů.

 

V případě, že uživatel na našich webových stránkách vyplnil kontaktní formulář, budeme poskytnuté informace využívat pouze pro účely korespondence. Pokud nám však uživatel nechce poskytnout své kontaktní informace, pak bohužel nebudeme schopni odpovědět na jeho dotaz.

 

V případě, že uživatel udělil souhlas se zasíláním našeho newsletteru, budeme mu newsletter zasílat na jeho e-mailovou adresu, dokud tuto službu uživatel nezruší. Kliknutím na odkaz pro zrušení odběru na konci každého doručeného newsletteru může uživatel kdykoliv jeho zasílání zrušit. Uživatel může také kdykoli zrušit odebírání newsletteru zasláním e-mailu na adresu: gdpr@helios-group.info s předmětem: GDPR- Helios Refinish – Slovensko.

 

Skupina Helios Group může svěřit některé úkoly související se zpracováním osobních údajů smluvním partnerům, s nimiž má smlouvu o zpracování osobních údajů. Tito partneři mohou zpracovávat dané údaje jménem společnosti Helios pouze pro výše uvedené účely a to v souladu s platnou legislativou. Pokud skupina Helios Group používá nástroje softwaru nebo uchovává osobní údaje na serverech mimo Evropské unie pro jiné účely, používá jako součást smlouvy s poskytovatelem tyto schválené standardní smlouvy.

 

Skupina Helios je přítomna i na Facebooku, kde jsme provozovatelem stránky Helios Refinish (https://www.facebook.com/heliosrefinish/) a společnost Facebook Ireland Ltd. je provozovatelem sociální sítě. Podle čl. 26 odst. 1 obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) jsou společnost Facebook Ireland Ltd. (1. provozovatel) a Helios Group (2. provozovatel) společnými provozovateli, kteří zpracovávají statistické údaje (souhrnné údaje o návštěvnících) stránky Helios Refinish na Facebooku. Společnost Facebook Ireland Ltd. poskytuje anonymní statistické údaje o návštěvnících stránky Helios Refinish na Facebooku skupiny Helios Group a ve skupině Helios Group tyto údaje používáme k neustálé optimalizaci naší Facebookové stránky poskytováním relevantnějšího obsahu návštěvníkům naší Facebookové stránky. Proto využíváme statistiky Facebooku na základě oprávněného zájmu (článek 6 odst. 1 f) nařízení GDPR). Další informace ohledně vyvážených odpovědností společností Facebook Ireland Ltd. a Helios Group spolu s vysvětlením, které údaje se shromažďují, jak se zpracovávají a která práva mají uživatelé v této souvislosti, naleznete na stránce Dodatek provozovatele ke statistikám stránky (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) a v Zásadách využívání údajů na Facebooku (https://www.facebook.com/policy.php). Nezapomínejte, že zveřejňujete obsah na Facebookové stránce Helios Refinish a odesíláte zprávy v souladu s pravidly ochrany osobních údajů služby Facebook a vybranými nastaveními ochrany osobních údajů, pokud není výslovně uvedeno jinak (tj. námi organizované výherní soutěže prostřednictvím Facebooku).

 

Uživatel může od skupiny Helios Group kdykoli požadovat přístup ke svým údajům, jejich úpravu (a v tomto ohledu také přerušení jejich zpracování), přenositelnost údajů (v případě osobního souhlasu nebo smlouvy) nebo vymazání svých osobních údajů (toto se nevztahuje na ty osobní údaje, které jsou potřebné pro účely smlouvy během doby její platnosti). Uživatel může poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zrušit nebo vznést námitku proti používání údajů pro reklamní účely. Pokud si uživatel tak přeje učinit, musí poslat upozornění s předmětem:
GDPR- Helios Refinish – Slovensko na naši e-mailovou adresu: gdpr@helios-group.info nebo zasláním na adresu: HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Slovinská republika. Odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo provedeno na základě souhlasu až do doby jeho zrušení. Každá dotčená osoba, která se domnívá, že je zpracování jejích osobních údajů v rozporu s platnými právními předpisy, má také právo podat stížnost pověřenci pro osobní údaje.

X